Línies de vida

La línia de vida és un dispositiu de seguretat individual utilitzat en els treballs d’alçada que permeten a l’usuari fixar-se per tal de prevenir riscos i caigudes.

Escales

A líniesdevida.cat instal·lem escales com a complement necessari per a l’adequació de les cobertes. Les escales amb o sense protecció dorsal ofereixen una gran possibilitat d’usos

Punts d’ancoratge

Els punts d’encoratge són sistemes instal·lats de manera temporal o permanent que faciliten el treball d’una persona i proporcionen un punt de subjecció segur.

Baranes i pasarel·les

Líniesdevida.cat posseeix una àmplia gamma de baranes i passarel·les que garanteix una protecció col·lectiva segons les normatives en vigor.

Equipaments per a treballs d’alçada

Els equipaments de protecció (EPIS) és tot aquell material i equipament necessari per garantir la seguretat del treballador a grans alçades. Entra i esbrina quin és aquest material.

Assessorament

Tenim un equip especialitzat a assessorar a tots els nostres clients quines mesures de protecció han d’adoptar quan es disposen a realitzar una instal·lació. Informa’t sense compromís.

Experts en treballs d’alçada

liniesdevida.cat és una empresa especialitzada amb el disseny i instal·lació de sistemes de seguretat. Amb més de 20 anys d’experiència, realitzem una àmplia gamma de serveis relacionats amb els treballs amb alçada en zones de difícil accés, utilitzant tècniques de treballs verticals en alçada. Som especialistes amb sistemes anticaigudes per protegir a les persones que treballen en situacions de risc. Sempre vetllem per les mesures de seguretat col·lectives en tot tupis d’edificis industrials i d’edificació. Liniesdevida.cat disposa de professionals altament capacitat amb una gran experiència en el sector. Líniesdevida.cat busca exclusivament la seguretat de les persones

lineasDocumentació

Som una empresa que vetlla per la seguretat del treballador. És per això, que durant tot el procés de disseny i instal·lació de línies de vida, tenim tota la documentació vigent.

lineasPrevenció

La revisió anual de totes intal·lacions és necessaària per tals de prevenir situacions no desitjades. A líniesdevida.cat som especilistes en previsió i revisió de tot tipus d’estructures.

lineasResponsabilitat

Som una empresa compromesa amb la nostra feina. És per això que disponsem d’altes mides de seguretat per assegurar la responsabilitat amb els nostres treballadors.

On es col·loquen?

Les línes de vida es col·loquen a tots els llocs on s’ha de realitzar un treball d’alçada on pot haver-hi un risc d’esllavissament o perill a caiguda.