impermeabilización tejado cubierta trabajo-altura

Quina relació hi ha entre les impermeabilitzacions de teulades i els treballs d’altura?

Totes les teulades i cobertes necessiten revisions anuals per tals d’evitar problemes d’humitats i filtracions. Si aquesta funció no es porta a terme, molts edificis poden desembocar grans problemes de deterioració i es podria arribar a derruir un edifici o patir despreniments. A Liniesdevida.ca som especialistes en revisions i manteniments A líniesdevida.cat som especialistes amb…