Què són les baranes i passarel·les?

Líniesdevida.cat posseeix una àmplia gamma de baranes i passarel·les que garanteix una protecció col·lectiva segons les normatives en vigor. Les baranes i passarel·les són considerades un sistema de protecció col·lectiu destinat a l’assegurament de persones per a treballs en alçada amb risc de caigudes.

Les baranes de protecció col·lectiva són emprades per a protegir contra caigudes en alçada a persones en teulats, cobertes i terrats.

Característiques de baranes i passarel·les

La seva principal característica és la seva construcció modular, on no cal soldar o corbar i el sistema pot ser escurçat o allargat en qualsevol moment en obra.

La gamma de baranes que instal·lem són lleugeres i fàcils d’instal·lar. S’ajusten perfectament a tots els dissenys arquitectònics i estètics. El sistema de cantonades articulades i barres regulables en alçada permeten adaptar-se a tots els paràmetres de la coberta. Són baranes per fixar directament a terra, rectes o inclinades i amb tub rodó intermedi i sòcol opcionals.

“Totes les nostres baranes compleixen les normes: NF EN 85-015 i EN ISO 14122-3”

El material pot ser subministrat en acer galvanitzat en calent, alumini en brut, alumini anoditzat i acabat en color sota comanda.

Tipus de baranes i passarel·les

– Baranes autoportants: els muntants són llastats per un bloc de formigó. Aquests permeten la instal·lació de baranes sense afectar a l’edifici i és una solució pràctica i econòmica.

– Baranes abatibles: Característiques perquè es poden fixar a terra, i plegades no són visibles. Simplement es despleguen quan es realitza algun treball a la zona.

– Baranes sota coronament, és una barana fixa sobre una placa d’acer galvanitzat que passa per sota la coberta.

– Baranes per a coberta metàl·lica, barana que fixem amb planxes d’acer galvanitzat on es cargolen les peces de fixacions estàndards amb cargols auto perforants a coberta metàl·lica, segellant posteriorment les juntes

– Baranes de fixació a la cara lateral de muret.

A líniesdevida.cat també instal·lem passarel·les d’alumini o acer inoxidable, i passarel·les sintètiques autoportants.

Les passarel·les d’alumini estan destinades a cobertes de materials fràgils o lliscants. S’instal·len sense necessitat de perforar la coberta, suporten fins 480kg sense arribar a deformar-se, i s’instal·len dos passamans laterals per oferir protecció durant tot el recorregut.