La rehabilitació d’edificis i la seva relació amb els treballs d’altura

La rehabilitació d’edificis és una tasca que s’exerceix de forma freqüent ja que els edificis necessiten d’un manteniment perquè no suposin un risc per a les persones. La seva rehabilitació evita despreniments d’edificis i amb això, protegim a les persones. La rehabilitació d’edificis està composada de nombroses feines diferents. No obstant això, hi ha una…

Details

Quina relació hi ha entre les impermeabilitzacions de teulades i els treballs d’altura?

Totes les teulades i cobertes necessiten revisions anuals per tals d’evitar problemes d’humitats i filtracions. Si aquesta funció no es porta a terme, molts edificis poden desembocar grans problemes de deterioració i es podria arribar a derruir un edifici o patir despreniments. A Liniesdevida.ca som especialistes en revisions i manteniments A líniesdevida.cat som especialistes amb…

Details