La protecció de les persones a grans alçades és molt important. És per això, que líniesdevida.cat utilitzem tot aquell material i equipament necessari per garantir la seguretat del treballador.

Alguns dels equipaments (EPIS) que fem servir per la protecció de les principals parts del nostre cos són:

1. Arnesos i cinturons anticaigudes: Serveixen com a punt d’ancoratge i també ens permeten així una regulació de cames i espatlles. És un dispositiu format per bandes tèxtils que comprèn des de les espatlles fins a la zona pelviana de manera que el cos quedi amb suspensió i no penjat.

2. Elements d’unió anti caiguda com cordes, cintes d’ancoratge i bloquejadors. Elements molt ressistens per evitar qualsevol tipus de perill en línies de vida amb molta alçada.

3. Ancoratges mòbils per a punts d’ancoratge temporals o puntuals.

4. Connectors com perxes, mosquetons i ganxos per assegurar-se amb d’altres elements que serveixen per enganxar entre si els diferents components del sistema anticaigudes.

5. Cascs per protegir al cap de diferents mides, tamanys i amplituds per a les diferents tasques a desenvolupar amb una línia de vida.

6. Dispositius anticaigues retràctils (dispositius de descens i evacuació, trípodes i forques). Són sistemes de fixació que ajuden a moure als treballadors d’un indret a l’altre de l’obra sense patir cap perill en situacions que sense aquesta subjecció podrien ser de risc. Són sistemes totalment dissenyats per la protecció en alçada d’espais de difícil accés.