Els punts d’encoratge són sistemes instal·lats de manera temporal o permanent que faciliten el treball d’una persona i proporcionen un punt de subjecció segur. Hi ha nombrosos punts i tipus d’encoratge per tal de cobrir aplicacions de treball i connexions diferents tals com podrien ser l’acer, formigó i d’altres materials.

A líniesdevida.cat instal·lem punts d’ancoratge i carrils de treball, elements dissenyats per a fixar a superfícies verticals, horitzontals o inclinades (sostres, columnes, parets, entre d’altres).

A més, també oferim una gran varietat de serveis relacionats amb les instal·lacions en altura, certificant, revisant i realitzant el manteniment d’aquestes.

Els nostres proveïdors de material reconeixen al nostre equip com a professionals qualificats per a la instal·lació i certificació del muntatge dels elements de protecció i seguretat vertical.

Tipus d’encoratges

  • Punts d’ancoratge fixes
  • Punts d’ancoratge ocults
  • Punts d’ancoratge amb absorbidor d’energia
  • Ancoratges mòbils per estructures metàl·liques
  • Punts d’ancoratge tèxtils
  • Punt d’ancoratge per marcs de porta
  • Punt d’ancoratge de pes mort